Arduino uno esp8266 firebase

2093
11
48
05.02.2021
MN1DM

MN1DM

145934
979
134
30.12.2018
VN
Описание видео:

Video hướng dẫn nhận và truyền dữ liệu giữa firebase và esp8266. - Xem thêm video khác: 🤍bit.ly/2UIG3kv. HÃY ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN VIDEO MIỄN PHÍ - ĐĂNG KÝ: 🤍bit.ly/2UIG3kv LINK CODE CHƯƠNG TRÌNH: HÃY LIKE, VÀ ĐĂNG KÝ TRƯỚC KHI DOWNLOAD CODE NHA MỌI NGƯỜI. 🤍drive.google.com/file/d/1WIHcmxJ5uAYbELqx2HxTF-6lGhkK_pOc/view?usp=sharing MỌI NGƯỜI AI CÓ MUỐN MÌNH LÀM VIDEO GÌ THÌ HÃY GỬI MAIL VỀ CHO MÌNH HOẶC QUA GỬI QUA FACEBOOK NHÉ: Email:ntvmoingay1dieumoi🤍gmail.com 🤍🤍facebook.com/MN1DM-100719741498004/ #MN1DM​ #esp8266​ #nodemcu​ #firebase#arduino unO 0:00 Giới thiệu 0:35 Những thứ cần chuẩn bị 1:13 Sơ đồ kết nối và một số lưu ý 2:20 code truyền dữ liệu từ esp đến arduino của esp và một số lưu ý 3:42 code nhận dữ liệu từ esp8266 của arduino uno 4:48 Kết quả 5:08 thiết lập firebase 7:13 thiết lập trên MIT App Inventor 10:08 Kết quả 2 và một số lưu ý 12:28 Code nhận dữ liệu từ firebase của esp8266 và một số lưu ý 15:59 Lỗi video phần này các bạn không cần phải coi phần này 19:33 Code hoàn thiện của esp8266 21:05 Kết quả và một số lưu ý esp8266 nodemcu firebase,esp8266 firebase,ai2 app inventor,firebase esp8266 library,how to send data from nodemcu to firebase,firebase console tutorial,arduino to firebase connect,arduino uno to firebase,firebase arduino documentation,esp8266 firebase connection,arduino uno esp8266 firebase,arduino esp8266 firebase,arduino firebase esp8266 library,nodemcu esp8266 firebase,esp8266 to firebase

Кадры из видео
Arduino uno esp8266 firebase
Arduino uno esp8266 firebase
Arduino uno esp8266 firebase
Arduino uno esp8266 firebase
Тэги из видео
Комментарии пользователей:
Huy Nguyen Hoang
2022-07-03 16:20:24

Thay vì cấp nguồn usb như anh thì em cắm chân 3.3V esp vs 3.3V arduino đc ko ạ.
Em ko cắm chân vin

发Phát
2021-09-06 14:14:51

nguồn esp8266 3.3V, arduino 5V thì mình có cần dùng trở hạn dòng không ạ

Việt Hoàng
2021-04-24 09:32:35

a ơi em muốn truyền data cảm biến nhiệt độ độ ẩm thì phần code kéo thả làm như nào ạ?

huynh thoai
2021-04-19 14:20:48

Anh ơi, e làm theo a nó báo lỗi,giúp e với

In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/Sd2Card.h:26:0,

from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h:29,

from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/SD.h:20,

from C:\Users\Mikiaoht\Documents\Arduino\libraries\Firebase-ESP8266-master\src/FirebaseESP8266.h:45,

from C:\Users\Mikiaoht\Desktop\sketch_apr19b\sketch_apr19b.ino:1:

C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/Sd2PinMap.h:524:2: error: youtube.com/results?search_query=%23error #error Architecture or board not supported.

youtube.com/results?search_query=%23error #error Architecture or board not supported.

^

In file included from C:\Users\Mikiaoht\Documents\Arduino\libraries\Firebase-ESP8266-master\src/common.h:45:0,

from C:\Users\Mikiaoht\Documents\Arduino\libraries\Firebase-ESP8266-master\src/Utils.h:37,

from C:\Users\Mikiaoht\Documents\Arduino\libraries\Firebase-ESP8266-master\src/signer/Signer.h:37,

from C:\Users\Mikiaoht\Documents\Arduino\libraries\Firebase-ESP8266-master\src/FirebaseESP8266.h:51,

from C:\Users\Mikiaoht\Desktop\sketch_apr19b\sketch_apr19b.ino:1:

C:\Users\Mikiaoht\Documents\Arduino\libraries\Firebase-ESP8266-master\src/wcs/esp8266/FB_HTTPClient.h:56:22: fatal error: LittleFS.h: No such file or directory

youtube.com/results?search_query=%23include #include <LittleFS.h>

^

compilation terminated.

Что ищут прямо сейчас
wi fi 6 phonk cookup Arduino Firebase Library c4d clay Vodiy Karim polvon Shyam Karki C4D Workflow дистрибутив manjaro vmware esxi helix dsp 3 carmusic kugoo s3 или s3 pro Russian symfony 4 help grub rescue Зов OpenServer prikolanlia novinki MaxSpeed
Похожие видео
10.04.2019
Getting Start project with NodeMCU ESP12N/ ESP8266/WiFi module programming in Bangla

Getting Start project with NodeMCU ESP12N/ ESP8266/WiFi module programming in Bangla

20.06.2021
Arduino uno esp8266 firebase part 2 truyền dữ liệu từ esp8266 đến firebase

Arduino uno esp8266 firebase part 2 truyền dữ liệu từ esp8266 đến firebase

18.10.2021
Kết nối STM32f103 + ESP8266 bằng UART | HAL Library | Example code

Kết nối STM32f103 + ESP8266 bằng UART | HAL Library | Example code

23.07.2020
SERIE ESP32 # 6: FIREBASE - ESP32 - REAL TIME DATABASE

SERIE ESP32 # 6: FIREBASE - ESP32 - REAL TIME DATABASE

25.04.2021
Arduino | Hiển Thị Nhiệt Độ & Độ Ẩm Cảm Biến DHT11 Lên LCD

Arduino | Hiển Thị Nhiệt Độ & Độ Ẩm Cảm Biến DHT11 Lên LCD

19.09.2020
Nodemcu with Firebase | Nodemcu with Firebase full tutorial [Code and libraries]

Nodemcu with Firebase | Nodemcu with Firebase full tutorial [Code and libraries]

09.04.2018
How to make SoftwareSerial Communication between Arduino Uno and NodeMCU

How to make SoftwareSerial Communication between Arduino Uno and NodeMCU

29.10.2019
ESP8266 WiFi module (تعلم استخدام الواي فاي للتحكم في اي شيء تريده)

ESP8266 WiFi module (تعلم استخدام الواي فاي للتحكم في اي شيء تريده)

17.03.2022
🔴 Arduino #2 | Hướng Dẫn Download Cài Đặt Và Sử Dụng Phần Mềm Arduino IDE Bản Mới Nhất

🔴 Arduino #2 | Hướng Dẫn Download Cài Đặt Và Sử Dụng Phần Mềm Arduino IDE Bản Mới Nhất

18.02.2017
Arduino Wireless Communication – NRF24L01 Tutorial

Arduino Wireless Communication – NRF24L01 Tutorial

25.01.2020
Code tạo App Điều khiển thiết bị với firebase, esp8266 và app inventor (App Control)

Code tạo App Điều khiển thiết bị với firebase, esp8266 và app inventor (App Control)

21.11.2015
Hướng dẫn giao tiếp UART phần 2: truyền nhiều byte dữ liệu với nhiều Arduino - www.codientuvina.com

Hướng dẫn giao tiếp UART phần 2: truyền nhiều byte dữ liệu với nhiều Arduino - www.codientuvina.com

22.03.2020
Serial communication between Nodemcu and Arduino - Learning Arduino 06

Serial communication between Nodemcu and Arduino - Learning Arduino 06

21.07.2019
Hướng dẫn kết nối và truyền dẫn dữ liệu giữa esp8266 với firebase

Hướng dẫn kết nối và truyền dẫn dữ liệu giữa esp8266 với firebase

30.12.2020
UART ESP8266 ARUDINO

UART ESP8266 ARUDINO

27.09.2021
Hướng dẫn sử dụng blynk iot - new blynk 2.0 - node mcu esp8266 - điều khiển thiết bị qua internet

Hướng dẫn sử dụng blynk iot - new blynk 2.0 - node mcu esp8266 - điều khiển thiết bị qua internet

03.03.2019
How to Solve Arduino port problem | COM port not found | How to Enable port NodeMCU(ESP8266)

How to Solve Arduino port problem | COM port not found | How to Enable port NodeMCU(ESP8266)