Arduino uno esp8266 firebase part 2 truyền dữ liệu từ esp8266 đến firebase

1113
10
21
20.06.2021
MN1DM

MN1DM

145934
979
134
30.12.2018
VN
Описание видео:

Video hướng dẫn nhận và truyền dữ liệu giữa firebase và esp8266. - Xem thêm video khác: 🤍bit.ly/2UIG3kv. HÃY ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN VIDEO MIỄN PHÍ - ĐĂNG KÝ: 🤍bit.ly/2UIG3kv LINK CODE CHƯƠNG TRÌNH: HÃY LIKE, VÀ ĐĂNG KÝ TRƯỚC KHI DOWNLOAD CODE NHA MỌI NGƯỜI. 🤍drive.google.com/file/d/10auanOY4n8ap_8UTgTrOVojYUqhqh6xm/view?usp=sharing MỌI NGƯỜI AI CÓ MUỐN MÌNH LÀM VIDEO GÌ THÌ HÃY GỬI MAIL VỀ CHO MÌNH HOẶC QUA GỬI QUA FACEBOOK NHÉ: Email:ntvmoingay1dieumoi🤍gmail.com 🤍🤍facebook.com/MN1DM-100719741498004/ 0:00 Giới thiệu và những thứ cần chuẩn bị 0:43 Tải board mạch esp8266 về arduino và code blink 2:56 Một số lưu ý 5:20 kết quả 1 và một số lưu ý 6:42 Thiết lập trong Firebse 9:09 Tải thư viện Firebase và một số lưu ý 11:58 Thiết lập trong Firebase và một số lưu ý 13:54 Code truyền dữ liệu lên Firebase và một số lưu ý 18:55 Kết quả #MN1DM​ #esp8266​ #nodemcu​ #firebase#arduino esp8266 nodemcu firebase,esp8266 firebase,ai2 app inventor,firebase esp8266 library,how to send data from nodemcu to firebase,firebase console tutorial,arduino to firebase connect,arduino uno to firebase,firebase arduino documentation,esp8266 firebase connection,arduino uno esp8266 firebase,arduino esp8266 firebase,arduino firebase esp8266 library,nodemcu esp8266 firebase,esp8266 to firebase

Кадры из видео
Arduino uno esp8266 firebase part 2 truyền dữ liệu từ esp8266 đến firebase
Arduino uno esp8266 firebase part 2 truyền dữ liệu từ esp8266 đến firebase
Arduino uno esp8266 firebase part 2 truyền dữ liệu từ esp8266 đến firebase
Arduino uno esp8266 firebase part 2 truyền dữ liệu từ esp8266 đến firebase
Тэги из видео
Комментарии пользователей:
Khá Nhiều Nguyễn
2021-07-04 13:59:34

Code của anh chạy rất OK ạ.Em thêm getFloat sao nó ra bằng 1 dạ anh, em đọc doc nó chỉ vậy mà ta có sai gì không dạ anh
if (Firebase.setFloat(firebaseData, "/nhietdo", t))
{
Serial.println(Firebase.getFloat(firebaseData,"/nhietdo"));
Serial.println("PASSED");
Serial.println();
}

Joy Wanders
2021-06-26 09:07:48

awesome share friend, fullwatched

Что ищут прямо сейчас
grammy kim kuchli Биос Ozmosis compile linux GRISHA XAKER (DNS) osu! rewind пройди kllisre wepack dev server Lily Allen wi fi 6 phonk cookup Arduino Firebase Library c4d clay Vodiy Karim polvon Shyam Karki C4D Workflow дистрибутив manjaro vmware esxi helix dsp 3
Похожие видео
05.02.2021
Arduino uno esp8266 firebase

Arduino uno esp8266 firebase

06.03.2021
NodeMCU ESP8266 ส่งค่าอุณหภูมิและความชื้นไปเก็บใน Google Sheets อัตโนมัติ

NodeMCU ESP8266 ส่งค่าอุณหภูมิและความชื้นไปเก็บใน Google Sheets อัตโนมัติ

19.10.2019
ESP32 | FLUTTER | FIRESTORE - Dust Sensor, A simple Air Monitor App (Serverless REST API)

ESP32 | FLUTTER | FIRESTORE - Dust Sensor, A simple Air Monitor App (Serverless REST API)

12.06.2022
How to connect Firebase to Android Studio App | 2022

How to connect Firebase to Android Studio App | 2022

26.03.2018
Arduino UNO & ESP8266 and control using smartphone

Arduino UNO & ESP8266 and control using smartphone

21.03.2019
UART JSON ARDUINO

UART JSON ARDUINO

21.05.2021
ESP8266 - ESP32 FIREBASE - FIREBASE REALTIME - FIREBASE CLOUD

ESP8266 - ESP32 FIREBASE - FIREBASE REALTIME - FIREBASE CLOUD

26.12.2020
Connecting Arduino Uno and ESP8266 WiFi Module

Connecting Arduino Uno and ESP8266 WiFi Module

27.01.2021
Send and read data to Firebase using esp8266 nodemcu wifi module (2021)

Send and read data to Firebase using esp8266 nodemcu wifi module (2021)

24.01.2021
WEBSERVER ESP8266/ESP32

WEBSERVER ESP8266/ESP32

19.10.2014
Tự học Arduino bài 0: Gới thiệu về Arduino

Tự học Arduino bài 0: Gới thiệu về Arduino

18.10.2021
Kết nối STM32f103 + ESP8266 bằng UART | HAL Library | Example code

Kết nối STM32f103 + ESP8266 bằng UART | HAL Library | Example code

12.12.2016
Bonus NodeMCU/ESP8266 IoT Course Online NETPIE FreeBoard DataFeed EP. 1/2

Bonus NodeMCU/ESP8266 IoT Course Online NETPIE FreeBoard DataFeed EP. 1/2

17.03.2017
You can learn Arduino in 15 minutes.

You can learn Arduino in 15 minutes.

07.04.2020
Cách Chuyển Dữ Liệu Từ Android Sang iOS

Cách Chuyển Dữ Liệu Từ Android Sang iOS

29.04.2021
Arduino and ESP32 Serial Communication || UART Communication

Arduino and ESP32 Serial Communication || UART Communication

29.06.2021
Esp8266 send email

Esp8266 send email